اطلاعیه میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95