اطلاعیه مهم ترم تابستان- ثبت نام ترم تابستانه براي ورودي هاي 99 رايگان شد

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان می‌رساند با توجه به اخذ تعداد واحد کمتر توسط دانشجویان دوره روزانه ورودی 99 دانشگاه صنعتی اصفهان در ترم اول، برای مساعدت و جبران آن، فقط دانشجویان این ورودی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌توانند بدون پرداخت شهریه، دروس ترم تابستان را اخذ نمایند.

تذکر مهم: حذف دروس ترم تابستان، با ارائه مستندات قابل قبول انجام می‌شود. لذا در اخذ دروس ترم تابستان دقت لازم را به عمل آورده و موارد ذیل را مد نظر قرار دهید.

 

1- دانشجو می‌تواند شخصا تا تاریخ 22/4/1400 نسبت به حذف دروس اخذ شده د ر ترم تابستان از طریق منوی ثبت‌نام ¬ ثبت‌نام اصلی در سامانه گلستان اقدام نماید.

2- برای حذف پزشکی ارائه گواهی پزشکی که به تایید بهداری دانشگاه رسیده باشد الزامی است.

3- برای حذف مجاز ارائه مدارک مبنی بر موجه بودن غیبت در کلاس و امتحان پایان ترم به آموزش دانشکده الزامی است.

4- درخواست حذف فقط درصورت عدم شرکت در امتحان پایان ترم و اعلام غیبت توسط استاد درس امکان‌پذیر است.

5- دانشجو باید پس از قفل نمرات توسط اداره کل آموزش و اعلام غیبت توسط استاد درس از طریق منوی پیشخوان خدمت  ¬  حذف مجاز درس نسبت به درخواست حذف و ارائه مدارک اقدام نماید.

 

اداره كل آموزش

 

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

تیر

روز: 

15