اطلاعیه مهم آموزشی شماره 2 در خصوص ثبت نام نیمسال اول 95-94

اطلاعیه مهم آموزشی شماره 2 در خصوص ثبت نام نیمسال اول 95-94 به همراه برنامه کاربردی (اندروید) جامع معرفی و مکان یابی بخش های مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان

 

تاریخ

سال: 

1394

ماه: 

شهريور

روز: 

08