اطلاعیه مهم آموزشی در رابطه با اعلام وضعیت A

بسمه تعالي

رؤساي محترم دانشكده ها و مراكز

با سلام و احترام،

نظر به اينكه به علت شرايط بحراني بيماري كرونا بر اساس تصميم هيات رئيسه دانشگاه از روز دوشنبه 16 فروردين ماه 1400 تا اطلاع ثانوي از نظر اداري وضعيت A اعلام گرديده است، ضروري است:

1- طي دوره فوق كليه فعاليتهاي آموزشي غيرحضوري با جديت مطابق روال قبل و بر اساس مقررات آموزشي ادامه يابد.

2- كليه فعاليتهاي آزمايشگاهي و كارگاهي دانشجويان تمامي مقاطع تحصيلي تا بهبود شرايط و تغيير وضعيت متوقف گردد. معهذا، در موارد بسيار خاص كه متناسب با موضوع تحقيقاتي دانشجو (كار با موجود زنده يا مواد تخريب پذير و ...)حضور دانشجو در آزمايشگاه (كارگاه) يا گلخانه (مزرعه) ضروري است لطفا موارد جهت هماهنگي از طريق رياست محترم دانشكده منعكس گردد.

3- كليه جلسات و شوراهاي دانشكده ها (مراكز) و دفاعيه ها و امتحانات جامع مقاطع تحصيلات تكميلي در دوره فوق صرفا بصورت غير حضوري برگزار گردد.

 

با تشكر و آرزوي سلامتي

حسين خادمي

معاون آموزشي دانشگاه

 

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

فروردین

روز: 

16