اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام نیمسال اول 96-95