اطلاعیه فراخوان جذب محقق پسادكترا

فراخوان جذب محقق پسادكترا براي پروژه بين المللي:

Ecological survey for the Project on Development and Implementation of Master Plan for Environmental Conservation and Management of Southern Coastal Area of The Islamic Republic of Iran (Case Study Hormozgan)

 

شرايط قرارداد:

-          مدت: يكسال

-          محل كار: دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان

-          محل اجراي پروژه: سواحل استان هرمزگان

-          حقوق و مزايا: طبق آيين نامه مصوب دانشگاه صنعتي اصفهان

شرايط متقاضي:

-          داراي مدرك دكترا از دانشگاههاي برتر در رشته هاي محيط زيست و زيست شناسي دريا

-          مسلط به زبان انگليسي

-          مسلط به GIS و RS

-          سابقه كار ميداني در اكوسيستمهاي ساحلي و دريايي

-          با توجه به شرايط سخت ميداني اولويت با آقايان مي باشد.

متقاضيان مي بايست رزومه خود را حداكثر تا پايان وقت اداري 15 بهمن 1397  به ايميل hossein.moradi@cc.iut.ac.ir ارسال نمايند.

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

بهمن

روز: 

07