اطلاعیه شماره 3 پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن اعلام اسامی پذیرفته شدگان قطعی کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه، پایان تیر ماه را زمان نهایی ارسال مدارک اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه ضروری است پذیرفته شدگان قطعی کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان نسبت به تکمیل و ارسال فرم بررسی صلاحیت های عمومی به همراه مدارک مربوطه، حداکثر تا 30 تیرماه اقدام نمایند.

داوطلبان ثبت نام نهایی می توانند این مدارک را از طریق پست (با قید عبارت فرم صلاحيت عمومي پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد مهر ماه 92 بر روی پاکت پستی) ویا بصورت حضوری به آدرس دانشگاه صنعتي اصفهان، ساختمان مرکزي، مرکزتحصيلات تکميلي دانشگاه ارائه نمایند.

فرم مشخصات بررسي صلاحيت عمومي(فایل پیوست)، يک قطعه عکس، تصوير کامل از صفحات شناسنامه، تصوير کارت ملي و اصل فيش واريزي به مبلغ 000/212  ريال  به شماره حساب 03/748  خزانه داري کل، مدارک ضروری جهت ارسال به مرکزتحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتی اصفهان است.

 

تاریخ

سال: 

1392

ماه: 

تیر

روز: 

15