اطلاعیه دعوت به همکاری دفتر حقوقی دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان (مرد) داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته تحصيلي حقوق قضائي وکارشناسي ارشد يا دکتري در يکي از گرايش هاي حقوق خصوصي ويا جزاء وجرم شناسي ، فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و ترجيحأ دارای سوابق کاري مفيد وموثر شامل تجربه در امور قراردادها ، بيمه ، شهرداري واملاک دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداكثر تا تاريخ 94/04/15 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند./  افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند پس از 48 ساعت کاری با تماس با شماره تلفن33912907  آقای یوسفیان از ارسال کامل مدارک مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند./

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفنی اعلام خواهد شد.

 

تاریخ

سال: 

1394

ماه: 

خرداد

روز: 

24