اطلاعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 98

به اطلاع كليه داوطلبين شركت در مرحله دوم آزمون دکتري 1398 مي رساند ضروری است نسبت به تکمیل فرم شماره 1 صرفا در سامانه گلستان http://golestan.iut.ac.ir  اقدام نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام ننمایند مصاحبه و بررسی سوابق صورت نخواهد گرفت.

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

خرداد

روز: 

04