اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه صنعتی اصفهان به اطلاع می‌رساند مراحل پذیرش در دو مرحله (پذیرش غیرحضوری و تحویل اصل مدرک) به شرح ذیل است.

مرحله اول پذیرش غیرحضوری

مرحله دوم تحویل اصل مدرک

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

مرداد

روز: 

24