اطلاعیه ثبت سرویس ها در سامانه اداره نقلیه

سامانه اطلاع رسانی اداره نقلیه دانشگاه

www.transport.iut.ac.ir

اخبـار، اطلاعيه ها، نقشــه خطوط و مسير سرويس هاي نقلیه

ثبت سرویس دانشجویان گرامی:

* شـماره دانشـجوئي بعنــوان نام كاربري و گـذرواژه تعـريف شده درگزارش (672) سامانه گلسـتان (بارعايت نمودن حروف كوچك و بزرگ) بعنـوان" كلمه عبـور"

*ثبت نام در این سامانه جهت دانشجویان جدید الورود از ابتدای مهرماه امکان پذیر خواهد بود.

ثبت سرویس اعضای محترم هيأت علمـي  و كاركـنان گرامي:

*استفاده از شماره پرسـنلي بعنوان نام كاربري و كد ملـي به عنوان كلمه عبور

شايان ذكـر است كه درصورت عدم ثبت اطلاعات و به حد نصاب نرسيدن متقاضيان استفاده از هریک سرويس ها، احتمال حذف و يا ادغـام برخـي خـطوط وجود خواهد داشت.

 

اداره نقلیه دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

شهريور

روز: 

14