اطلاعیه برقراری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان

به استحضار همکاران ارجمند می رساند سرویس های کارمندی دانشگاه صنعتی اصفهان از روزشنبه مورخ 30/1/99 مطابق با روال سال گذشته، صبح و عصر از مبدأ و مسیرهای قبلی حرکت می نماید.

لازم به ذکر است با توجه به تغییر شروع ساعت اداری از 7:45 به 7:30، حرکت سرویس های صبح از مبدأ نیز 15 دقیقه زودتر و بازگشت آن از دانشگاه نیز ساعت 14:30 خواهد بود.

همچنین زمان بندی حضور هر یک از کارکنان مطابق با اطلاعیه های قبلی دانشگاه، براساس نظر مدیریت واحد مربوطه می باشد.

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

فروردین

روز: 

27