اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان درخصوص اسکان در سراهای دانشجویی

به دنبال اعلام وضعیت قرمز در شهر اصفهان و پیرو اطلاعیه معاونت محترم آموزشی، تصمیم اعلام شده در ارتباط با وضعیت اسکان در سراهای دانشجویی در روز چهارشنبه 16 تیرماه 1400 جهت حفظ سلامت دانشجویان گرامی بوده و مجددا توصیه می شود نسبت به خروج از سراها در این شرایط اقدام شود .

- دانشجویان برای مراجعت به شهرهای خود و خروج از سراها به جهت حفظ سلامت، چنانچه نیاز به حمایت ایاب و ذهاب دارند، تا پایان زمان اداری روز شنبه مورخ 19 تیرماه به دفتر سرپرست سراهای دانشجویی واقع در سراهای دانشجویی ، مراجعه نمایند.

- پس از اعلام وضعیت مناسب کرونا ، اسکان مجدد با همان شرایط قبل انجام خواهد شد و برای مساعدت و خروج سریع تر و راحت تر از سراها ، تخلیه اتاق الزامی نیست.

- به علت ادامه و تشدید شرایط و محدودیت های ناشی از بیماری کووید 19 و مساعدت مجدد با دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بر اساس مصوبه شوراي محترم تحصيلات تكميلي مهلت دفاع از پایان‌نامه/رساله جهت فارغ‌التحصیلی در نیمسال 99-2 تا 15 آبان ماه 1400 تمدید گردید. بديهي است دانشجويان كارشناسي ارشد كه در مقطع دكتري پذيرفته مي‌شوند بايستي به محدوديت هاي سازمان سنجش و دانشگاه محل تحصيل دكتري توجه نمايند.

- در جهت كمك به دانشجویان، كميته محترم منتخب تحصيلات تكميلي دانشگاه با تقاضاي حذف ترم 99-2 بدون احتساب در سنوات دانشجويان کارشناسی ارشد و دكتري كه در مرحله پژوهشي بوده و موضوع پارساي آن ها عمدتا آزمايشگاهي (كارگاهي) است و حذف ترم بدون احتساب در سنوات از 98-2 تا كنون نداشته و همچنين در محدوده سنوات مجاز باشند ؛ مساعدت خواهد نمود. 

جزئيات متعاقبا توسط معاونت محترم آموزشی اعلام مي‌شود.

- معاونت محترم آموزشي دانشگاه موضوع همكاري حداكثري اساتيد محترم راهنما و مشاور دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت تكميل پارساها به نحوي كه در شرايط محدوديت شديد كرونا به حضور دانشجويان در دانشگاه نياز جدي نباشد را هماهنگ خواهد نمود.

دانشجویانی که با توجه به نوع فعالیت پژوهشی نمی توانند سراها را به صورت موقت ترک کنند، حداکثر تا روز دوشنبه 21 تیرماه نسبت به ارائه درخواست های خود به اساتید محترم راهنما ، تایید ایشان و دانشکده و ارسال نامه از طریق اتوماسیون اداری به معاونت محترم آموزش ی دانشگاه اقدام نمایند تا پس از بررسی، ا سامی نهایی جهت تمدید اسکان دراختیار معاونت دانشجویی قرار داده شود. متذکر می شود با توجه به شرایط موجود نیازی به حضور دانشجو در اداره سراها نیست . بدیهی است تا تغییر شرایط، هرگونه اسکان جدید نیز ممنوع خواهد بود.

رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در سراها الزامی است و چنانچه دانشجویانی که ساکن هستند، پروتکل های لازم بهداشتی را رعایت نکنند ، اسکان ایشان لغو خواهد شد.

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

تیر

روز: 

18