اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان (دانش‌آموختگان) ممتاز كارشناسي‌ارشد در مقطع دكتراي دانشگاه صنعتي اصفهان در سال تحصيلي 1400-1399

دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس  آيين نامه  شماره 21/237200 مورخ 1393/12/16، در سال 1399 و در مقطع دکتري در رشته های مندرج در دفترچه انتخاب رشته به صورت بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.

الف- شرايط لازم :

1- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاه هاي داخل كشور

2- دارا بودن ميانگين كل 16 يا بالاتر در مقطع كارشناسي

3-دارا بودن ميانگين كل 17يا بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد

4- بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نگذشته باشد.

5- كسب حداقل 60 امتياز از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه.

نكته: امتيازات پژوهشي دانشجو بر مبناي يك نامه محرمانه و ممهور از استاد راهنما دال بر توانمندي دانشجو بر مبناي قابليتهاي وي در طي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد، مقالات وي در مجلات علمي-پژوهشي، علمي ترويجي و كنفرانسهاي معتبر و ثبت و تاييد اختراع محاسبه مي شود.

نكته: امتيازات آموزشي دانشجو بر مبناي معدل و سطح دانشگاه محل تحصیل دوره هاي کارشناسی و كارشناسي ارشد، طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد، برگزیدگي در المپیادهای علمی دانشجویی و نمره مدرک زبان معتبر محاسبه مي شود.

 

ب-نحوه ارائه مقالات يا فعاليتهاي علمي:

1- مقالات ارائه شده مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه و زمينه تخصصي دانشجو باشد .

تبصره 1 :منظور از پذيرش مقاله، پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد .

2- هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران/مراجع ذي صلاح وزارت عتف باشد .

3- برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر (خورازمي، فارابي، رازي و ابن سينا) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .

4- برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند .

 

ج-نكات مهم :

1- به منظور اطلاع از زمان و مكان برگزاري مصاحبه و ساير نکات ضروري، اطلاعيه هاي مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پيگيري نمايند .

2-دانش آموختگان حداكثر تا 2  سال پس از فراغت از تحصيل مي توانند از تسهيلات پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري برخوردار شوند.

3-دانش آموختگان بايد از دانشگاه هاي معتبر و برتر فارغ التحصيل شده باشند و دانش آموختگان دوره هاي مجازي، نيمه حضوري، پرديس بين الملل، پرديس خودگردان و موارد مشابه مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتري اين دانشگاه نمي باشند.

4-دانش آموختگان اتباع خارجي و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خارج از كشور، مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي ورود بدون آزمون به دوره دكتري نيستند .

5- پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه، در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره کارشناسي ارشد متقاضي، به تشخيص دانشکده و تاييد کميته منتخب تحصيلات تکميلي دانشگاه امکان پذير است.

6- مدارك داوطلبان و وجه دريافتي، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصيه مي شود با دقت لازم، مفاد آگهي را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند .

7-همراه داشتن يك نسخه از پايان نامه، توصيه نامه محرمانه استاد راهنما و نيز نسخه اصل كليه مقالات و مستندات ساير فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي داوطلب در زمان مصاحبه الزامي است.

8-دانشگاه بر اساس شرايط لازم در بند الف، امتيازات حاصل از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه داوطلبان و ظرفيت موجود در رشته و دانشكده نسبت به پذيرش افراد حائز شرايط اقدام خواهد كرد.

9- به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

ثبت نام و ارسال مدارك:

مهلت ثبت نام  و ارسال مدارك:     99/3/31

نشاني: اصفهان – دانشگاه صنعتي اصفهان – مركز تحصيلات تكميلي – كدپستي 83111- 84156

شماره تماس:    33912748 و 33912725  –031

توضيحات مهم:

 1. کليه متقاضيان پذيرش بدون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت نام (600/000 ريال) به حساب دانشگاه صنعتي اصفهان ( شماره شبايIR860100004001071803022757  به نام درآمد اختصاصي دانشگاه نزد بانك مركزي با شماره شناسه 387071861115400000000000000602 به صورت حواله ساتنا ) هستند. ارسال فيش همراه با مدارک ضروري مي باشد .
 2. پذيرش نهايي بر اساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبين  صورت مي گيرد. به مدارك ناقص  و يا دريافت شده بعد از 99/3/31 ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 3. درج عبارت "مربوط به پذيرش بدون آزمون دكتراي سال تحصيلي 1400-1399  رشته........"  روي پاكت الزامي است.

 

مدارك مورد نياز:

فرم تكميل شده درخواست پذيرش بدون آزمون

 • يك نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي
 • گواهي معتبر معدل کارشناسي ارشد همراه با تصوير ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي ارشد
 • گواهي معتبر معدل کارشناسي همراه با تصوير ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي
 • يك نامه محرمانه و ممهور از استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد دال بر توانمندي دانشجو بر مبناي قابليتهاي وي در طي انجام پايان نامه
 • صفحه اول مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي داخلي و خارجي  مبتني بر پايان نامه كارشناسي ارشد
 • گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند. نسخه كامل مقاله نيز ضميمه شود.
 • تصوير مقالات ارائه/پذيرش شده در كنفرانس ها
 • مدارك و گواهي هاي تاييد شده براي كليه فعاليت هاي پژوهشي داوطلب
 • معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي براي دانشجويان المپيادي در مقطع كارشناسي ارشد
 • معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر ( خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا )
 • گواهي مدرك زبان معتبر
 • بديهي است تشكيل پرونده ودعوت به مصاحبه هيچگونه حقي براي داوطلب ايجاد نخواهد نمود.

 

رشته و گرايشهاي پذيرش دانشجو در سال 99

 

گرايش

 
 

مهندسي مواد

 

نانو مواد

 

بيومتريال (بيومواد)

 

اكتشاف معدن

 

استخراج معدن

 

فرآوري مواد معدني

 

صنايع

 

مهندسي شيمي

 

مهندسي پليمر

 

تبديل انرژي

 

ساخت و توليد

 

طراحي كاربردي (مكانيك جامدات)

 

طراحي كاربردي (ديناميك، كنترل و ارتعاشات)

 

مهندسي عمران- سازه

 

مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكي

 

مهندسي عمران- منابع آب

 

مهندسي عمران- ژئوتكنيك

 

الكترونيك

 

قدرت

 

كنترل

 

مخابرات سيستم

 

مخابرات – ميدان و موج

 

كامپيوتر- هوش مصنوعي

 

كامپيوتر – نرم افزار

 

كامپيوتر- معماري سيستمهاي كامپيوتر

 

آمار

 

رياضي- زيربرنامه گراف وتركيبيات

 

رياضي- زير برنامه هندسه و توپولوژي

 

رياضي- زير برنامه آناليز عددي

 

رياضي- زير برنامه بهينه سازي

 

فيزيك و ماده چگال

 

فيزيك ذرات بنيادي

 

فيزيك هسته اي

 

شيمي آلي

 

شيمي تجزيه

 

شيمي فيزيك

 

شيمي معدني

 

شيمي نساجي و الياف

 

فناوري نساجي

 

علوم و مهندسي آب – آبياري وزهكشي

 

علوم مهندسي وباغباني- فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

 

علوم خاك- فيزيك و حفاظت خاك

 

علوم خاك- منابع خاك وارزيابي خاك

 

علوم خاك- بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 

علوم خاك- حاصلخيزي خاك وتغذيه گياه

 

ژنتيك و به نژادي گياهي

 

اگروتكنولوژي – فيزيولوژي گياهي

 

علوم دامي- تغذيه دام

 

علوم دامي- ژنتيك و اصلاح دام و طيور

 

علوم دامي- فيزيولوژي دام و طيور

 

علوم ومهندسي صنايع غذايي-فناوري مواد غذايي

 

علوم ومهندسي صنايع غذايي- زيست فناوري مواد غذايي

 

مهندسي مكانيك بيوسيستم

 

گياهپزشكي- بيماري شناسي گياهي

 

بيوتكنولوژي كشاورزي

 

علوم و مهندسي محيط زيست

 

علوم و مهندسي مرتع

 

علوم و مهندسي شيلات

 
 

 

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

خرداد

روز: 

20