اطلاعيه واسامي پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

به اطلاع مي‌رساند طبق بند 4 نامه شماره 33690 مورخ 97/5/30 معاون محترم فني و آماري سازمان سنجش

" پذيرفته‌شدگان بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به محض ورود به دانشگاه مشمول مقررات آموزشي مي‌شوند . همچنين پذيرفته‌شدگان بدون آزمون استعدادهاي درخشان بعد از انصراف از تحصيل در دوره روزانه، مشمول مقررات آموزشي دانشجويان انصرافي مي‌شوند . لذا دانشگاه مي‌بايست تا زماني كه پورتال مربوطه فعال است، نسبت به حذف اطلاعات پذيرفته‌شدگان انصرافي اقدام نمايد ."

نكته مهم

لذا متقاضياني كه قصد دارند از طريق قبولي در آزمون سراسري ادامه تحصيل دهند و از طريق بدون آزمون نيز پذيرفته شده‌اند، در اسرع وقت با شماره تلفن 33912725 - 031 تماس گرفته تا نام آنها از پورتال سازمان سنجش حذف شود ؛ در غير اين‌صورت مشمول مقررات آموزشي دانشجويان انصرافي شده و عواقب آن بر عهده خودشان خواهد بود .

 

ضروري است پذيرفته‌شدگان توجه نمايند قبل ازمراجعه به اداره آموزش و حداكثر تا روز ثبت نام، فرم تكميل شده صلاحيت عمومي به مركز تحصيلات تكميلي (واقع در ساختمان مركزي اتاق 275 )  تحويل دهند .

ضمنا تاريخ پذيرش حضوري 97/6/19 تا 97/6/21 مي‌باشد  . ( اطلاعيه پذيرش )
 

  • توجه : فرم صلاحيت عمومي فقط به مركز تحصيلات تكميلي تحويل شود . از دادن آن به اداره آموزش همراه با ساير مدارك ثبت نام خودداري گردد .
تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

شهريور

روز: 

12