اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص قوانين آموزشي ترم 1-99

به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی دانشگاه می‌رساند کلیه قوانین و مقررات آموزشی (حذف ترم، حذف درس، حذف اضطراری، کارآموزی و ...) از ترم 1-99 همانند نیمسال‌ 1– 98 و قبل از آن خواهد بود.

 

اداره كل آموزش

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

شهريور

روز: 

19