اطلاعيه معاونت دانشجويي درخصوص اسكان دانشجويان تحصيلات تكميلي در تابستان

با سلام و آرزوي سلامتي براي همه دانشجويان عزيز،

به اطلاع دانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند اسكان تابستانه براي دانشجويان دكتري در همه ورودي ها و دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي هاي ۹۶ و ۹۷ كه قبلا در ترم ۹۸-۲ در خوابگاه اتاق داشته اند و جهت انجام امور رساله يا پايان نامه خود نياز به اسكان دارند به تعداد محدود و با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي از تاريخ اول مرداد ۹۹ تا ۱۵ شهريور ۹۹ در نظر گرفته شده است.

دانشجوياني كه پيرو اطلاعيه هاي قبلي مجوز اسكان دريافت كرده اند و اكنون ساكن هستند نيازي به مجوز جديد ندارند، دانشجويان متقاضي جديد كه داراي شرايط اسكان هستند و دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي ۹۷، درخواست خود را از طريق دانشكده به معاونت دانشجويي ارسال نمايند.

لازم به ذكر است با توجه به دستورالعمل هاي بهداشتي و ضرورت فاصله گذاري فيزيكي، اسكان در هر اتاق حداكثر دو نفر مي باشد لذا موافقت با تقاضاي اسكان در حد ظرفيت و به ترتيب دريافت درخواست خواهد بود.

توجه دانشجويان داراي شرايط فوق را به موارد ذيل جلب مي نمايد:

  • ارسال درخواست اسكان دانشجو به سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده با تاييد استاد راهنما.
  • ارسال ليست اسامي دانشجويان متقاضي كه حائز شرايط اسكان هستند از دانشكده به معاونت دانشجويي.
  •  معرفي دانشجو به مركز بهداشت و اداره خوابگاه ها از معاونت دانشجويي.دانشجويان داراي شرايط فوق لازم است پرسشنامه پايش سلامت ويژه شرايط كرونا را قبل از ورود به دانشگاه، در سامانه مديريت فرايندها به آدرس http://bpms.iut.ac.ir تكميل كنند.
  • لازم است دانشجويان قبل از حضور در دانشگاه با مركز بهداشت و با اداره خوابگاه ها هماهنگي نمايند.
  • دستورالعمل هاي بهداشتي در مورد حضور در دانشگاه، آزمايشگاه ها، كارگاه ها، خوابگاه ها و ... توسط مركز بهداشت تهيه و رعايت آن توسط دانشجويان الزامي است.
  •   دانشجو قبل از حضور در دانشكده يا خوابگاه لازم است ابتدا به مركز بهداشت مراجعه تا پروتكل هاي بهداشتي را دريافت نمايد و بلامانع بودن حضور ايشان در دانشكده يا خوابگاه تاييد شود.
  • دانشجوياني كه به مركز بهداشت مراجعه نكرده باشند مجوز حضورشان در آزمايشگاه و خوابگاه لغو مي شود.
  •   اسكان در خوابگاه هابه صورت محدود و دو نفر در هر اتاق برنامه ريزي مي شود. بر اين اساس امكان اسكان در اتاق غير از محل اسكان قبلي وجود دارد.لذا دانشجوياني كه قبلاً اسكان داشته اند و نياز به اسكان دارند، قبل از حضور در دانشگاه براي تعيين اتاق با اداره خوابگاه ها هماهنگي نمايند.
  • غذاي دانشجويي صرفا براي دانشجويان ساكن خوابگاه به صورت بيرون بر و با قيمت مربوط به تابستان تهيه خواهد شدمركز بهداشت بازرسي دوره اي از دانشكده ها و خوابگاه ها جهت رعايت دستوالعمل هاي بهداشتي را خواهد داشت.


از همكاري دانشجويان گرامي در پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و حفظ سلامتي خود و ديگران سپاسگزاريم.

 

معاونت دانشجويي

 

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

تیر

روز: 

28