اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه درخصوص بی اثر شدن یک درس در معدل

ضمن عرض خسته نباشيد خدمت كليه دانشجويان گرامي موارد زير به استحضار ميرسد:

1-بر اساس مصوبه مورخ 27 خرداد ماه 99 شوراي آموزشي دانشگاه، در جهت مساعدت با دانشجويان، در صورت تقاضاي دانشجويان مقطع كارشناسي پس از اعلام نمرات نيمسال 98-2 يك درس (اعم از نظري يا نظري-عملي يا عملي) از مجموعه دروس دانشجو با هر نمره اي (قبول با نمره پايين يا غيرقبول) در معدل نيمسال بي‌اثر خواهد شد و در مشروطي احتمالي نيز موثر نخواهد بود. اين مصوبه صرفا" در نيمسال 98-2 اعمال ميشود.

2-يادآوري و تاكيد مينمايد جهت حفظ سلامتي دانشجويان گرامي، امتحانات پايان نيمسال جاري دانشجويان كليه مقاطع از تاريخ 14 تا 29 تيرماه به صورت غيرحضوري برگزار خواهد شد.

3-يادآوري مينمايد بر اساس مصوبات قبلي تاريخ حذف اضطراي دروس 2 و 3 تيرماه خواهد بود.

نکته مهم:  با توجه به مشکلات ناشی از حذف دروس، مجددا" خواهشمند است دانشجویان محترم (اعم از کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی ) با دقت بررسی‌های لازم را انجام داده و با اساتید محترم راهنما مشورت نمایند..

 

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

خرداد

روز: 

31