اطلاعيه مصاحبه دكتراي 98 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اصفهان

 قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دكترا- اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور

ضمن عرض تبریک به كليه دعوت شدگان به مصاحبه دكترا آزمون سراسری 1398 داوطلبين مي بايست تمامي مدارك مورد درخواست را  قبل از اتمام مهلت اعلام شده تهيه و از طريق سامانه پذيرش در سايت دانشگاه به آدرس http://golestan.iut.ac.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارك خود به صورت اينترنتي اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.

متقاضیان سپس با همراه داشتن مدارك اعلام شده،  در تاریخ های تعیین شده در جدول زیر  به ساختمان پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان جهت مصاحبه حضوري مراجعه نمايند. 

بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده، انصراف از سوی متقاضی محسوب  می گردد.

             

مدارك مورد نيازجهت مصاحبه حضوري

- گواهينامه يا دانشنامه كارشناسي و كارشناسي ارشد

- ریز نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد

- کارنامه آزمون دکتری

- يك نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد

- مقالات منتشر شده

- رزومه فعالیت های علمی و تحقیقاتی به همراه مستندات مربوط

- اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، (براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.)

ويژگي هاي تحصیل در پردیس دانشگاه صنعتي اصفهان:

     محتواي آموزشي برنامه هاي پردیس  دانشگاه صنعتی اصفهان مطابق با محتواي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.

      تدريس، آزمون دروس وكليه برنامه ها به زبان فارسی است.

   بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ايران به دانش آموختگان مدرک رسمی دانشگاه صنعتي اصفهان - پردیس اعطا مي شود.

      استفاده از اساتید تمام وقت دانشگاه

      براي دانشجويان مشمول نظام وظیفه پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي خواهد شد.

           بهره مندی از امکانات آموزشی دانشگاه

      استفاده از کتابخانه ، سایت کامپیوتری و اینترنت رایگان

      ارائه خدمات رفاهی - خوابگاه وسلف سرویس خودگردان

زير تماس حاصل نمايند  · داوطلبان مي توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های

031-33915320  -33913669    تلفن کارشناس دفتر

031-33915331       نمابر دفتر 

ورود به سامانه پذيرش، سايت دانشگاه به آدرس http://golestan.iut.ac.ir

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

خرداد

روز: 

10