اطلاعيه مصاحبه آزمون نيمه‌متمركز دوره دكتراي مهندسی برق و کامپیوتر

به منظور اطلاع از جزییات مصاحبه آزمون نيمه‌متمركز دوره دكتراي مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتي اصفهان لطفا به  سايت دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه نماييد.

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

خرداد

روز: 

20