اطلاعيه لغو امتحانات 26 تا 30 آبان ماه در دانشگاه صنعتي اصفهان

بنا بر اعلام روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان، بر اساس تصمیم هیات رئیسه دانشگاه، کلیه امتحانات دانشجويان از تاريخ 26 تا 30 آبان ماه برگزار نخواهد شد.

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

آبان

روز: 

26