اطلاعيه صلاحيت عمومي پذيرفته شدگان بدون آزمون مقطع ارشد و دكتري

قابل توجه دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد، پذيرش بدون آزمون و شهيد احدي در مقطع دكتري در سال 1400

 

لازم است تا قبل از ثبت نام اصلي فرم صلاحيت عمومي به همراه مدارك مورد نياز تكميل و به اداره تحصيلات تكميلي واقع در ساختمان مركزي - طبقه دوم - دفتر 275 تحويل نمائيد.

عدم ارسال فرم صلاحيت عمومي به منزله انصراف از تحصيل مي باشد.

دانلود فرم مشخصات بررسی صلاحيت عمومی داوطلبان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال 1400

دانلود فرم مدارك موردنياز

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

شهريور

روز: 

6