اطلاعيه شهريه دانشجويان شهريه‌پرداز دوره‌ها و مقاطع مختلف در سال تحصيلي ۹۹-۹۸

 ميزان شهريه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ورودي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۹-۹۸ اعلام شد.

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

14