اطلاعيه دوره های فرعی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

 با توجه به نیازهای جدید در بازار کار برای دانش‌آموختگان از یک سو و همچنین علاقه­‌مندی برخی از دانشجویان دوره کارشناسی به آشنایی با رشته غیر از رشته تحصیلی اصلی خود، دانشگاه صنعتی اصفهان مشوق دانشجویان برای شرکت در دوره‌های فرعی است. 

عناوین دوره‌های فرعی شامل زیست فناوری، فیزیک فناوریهای کوانتوم، مدیریت عملیات، برق، حمل و نقل، مکانیک، نفت، پلیمر، و مهندسی شیمی است.

دانشجویان برای اتمام هریک از این دوره‌های فرعی، باید در طول سنوات تحصیلی خود بین 21 تا 25 واحد را بگذرانند.

جهت اطلاع بیشتر از آیین‌نامه این دوره‌ها، نحوه ثبت‌نام و همچنین لیست دروس هر دوره فرعی، به سایت اداره کل آموزش مراجعه فرمایید.

 

دانلود آيين نامه و فرم دوره هاي فرعي

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

بهمن

روز: 

02