اطلاعيه جدید پذيرفته شدگان بدون آزمون دکتري

به اطلاع پذيرفته  شدگان بدون آزمون دکتري  مي رساند  ضرورت دارد فرم شماره 1 را در اسرع وقت (92/4/31)  تکميل و از طريق فاکس به شماره 3912747-0311 ارسال و با شماره 3912724-0311 تماس گرفته و از رسيدن آن اطمينان حاصل نمايند .

فرم شماره 1 ضرورتا از طريق فاکس ارسال گردد.

 همچنين فرم مربوط به بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان حداکثر تا تاريخ 92/5/15  تکميل و به همراه مدارک مورد نیاز  به اين مرکز ( حضورا و یا از طریق پست)  ارسال گردد.

 

مدارک مورد نياز

1-تکميل فرم شماره  2  : برگ مشخصات بررسي صلاحيت عمومي  (3 نسخه)

2-سه  قطعه عکس

3-تصوير کامل شناسنامه (يک سري)

4-تصوير کارت ملي (يک سري )

5-اصل فيش واريزي به مبلغ 212/000  ريال  به شماره حساب 748/03  خزانه داري کل (بانک ملي)

 

 

آدرس: اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان- ساختمان مرکزي- مرکزتحصيلات تکميلي دانشگاه

 

لطفا روي پاکت مرقوم فرمائيد فرم صلاحيت عمومي پذيرفته شدگان دکتري بدون آزمون  مهر ماه 92

 

تاریخ

سال: 

1392

ماه: 

تیر

روز: 

30