اطلاعيه جدید حذف اضطراري نيمسال 1-99

پیرو اطلاعیه قبلی به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند زمان حذف اضطراري تا پایان روز جمعه 12 دی ماه تمدید می‌شود.

با توجه به تمدید زمان حذف اضطراری، انجام نگرش سنجی دروس نیمسال جاری از تاریخ یکشنبه 14 دی‌ماه قابل انجام خواهد بود.

 

       اداره كل آموزش

دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

دی

روز: 

9