اطلاعيه ثبت نام مقدماتي نيمسال دوم سال تحصيلي 93ـ 92 دانشجويان کارشناسي و تحصیلات تکمیلی

ثبت نام مقدماتي به عنوان مرحله اول ثبت نام نيمسال 2-92 طي روزهاي 17 و 18  آذر ماه 92 (روزهاي یکشنبه و دو شنبه) اجرا مي گردد. خواهشمند است با دقت كامل كليه مراحل را مورد توجه قرار داده و سپس اقدام نمائيد.

 دانشجويـان جهت ثبت نام مي­توانند از سايت دانشکده­ها درطول ساعات اداري و همچنين از سايت كتابخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت 8 شب استفاده نمايند.

 

مراحل ثبت نام دانشجويان کارشناسي و تحصیلات تکمیلی:

1-  شركت در ثبت نام مقدماتي و انجام مراحل اعلام شده براي كليه دانشجويان (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) الزامي است.

2-  دانشجويان روز چهارشنبه مورخ 13/9/92 ليست دروس پيشنهادي خود را از طريق گزارش 75 مشاهده نمايند.

3-  پس از مشاهده دروس پيشنهادي با هماهنگي اساتيد راهنما، تغييرات مورد نظر را اعمال و سپس گزينه تأييد ثبت نام را ابتدا دانشجو و پس از آن استاد راهنما اعمال نمايند.

تذكر مهم :                          

الف – در ثبت نام اصلي فقط دانشجوياني مجاز به انتخاب واحد مي باشند كه در ثبت نام مقدماتي شركت نموده و گزينه تأييد ثبت نام  توسط دانشجو و استاد راهنما اعمال شده باشد.

ب – با توجه به امكان فقط چهار تغيير در ترميم ترم آينده شامل دو حذف درس و دو ثبت درس، (تغيير گروه به منزله يك ثبت درس محاسبه خواهد شد) لازم است دقت كافي در انتخاب دروس ثبت نام مقدماتي مبذول گردد.

ج – جهت اخذ دروس تربيت بدني در ثبت نام اصلي لازم است اين دروس در ثبت نام مقدماتي اخذ گردند.

توجه : براي حذف هر درس در ستون "عمل" كلمه حذف وارد گردد. همچنين براي اضافه كردن درس جديد از محل پيش بيني شده در پايين ليست استفاده شود.

د – با توجه به اينكه ارزشيابي تعدادي از دروس در ترم جاري به صورت كامپيوتري انجام مي پذيرد و انجام ثبت نام مقدماتي دانشجويان منوط به تكميل ارزشيابي كامپيوتري اين دروس مي باشد لذا خواهشمند است دانشجويان از تاريخ 9/9/92 لغايت 18/9/92  با مراجعه به سيستم نسبت به تكميل فرم ارزشيابي اين دروس اقدام نمايند. (اسامي دروس انتخاب شده جهت ارزشيابي كامپيوتري از طريق دانشكده ها جهت اطلاع دانشجويان اعلام مي­گردد و فقط دانشجوياني كه در دروس مذكور ثبت نام نموده اند بايستي فرم ارزشيابي را تكميل نمايند).

اداره کل آموزش

تاریخ

سال: 

1392

ماه: 

آذر

روز: 

04