اطلاعيه ترميم 1-99

 

ترميم ترم 1-99 در روزهاي سه‌شنبه و چهار‌شنبه 99/7/1 و 99/7/2 انجام مي شود.

 

1- دانشجويان گرامي از روز دوشنبه 99/6/31 مي‌توانند با استفاده از نام و كلمه عبور، ليست دروس ثبت‌نامي، ساعت شروع ترميم (گزارش 59) و نمرات ترم 2-98 خود را با استفاده از سيستم جامع آموزشي گلستان مشاهده نمايند.

2-با توجه به تغييرات برنامه دروس در ترميم و اعمال آنها در سيستم گلستان و همچنين نمرات ترم قبل لازم است دانشجويان از وضعيت دروس ثبت نامي خود مطلع شوند. براي اين منظور از گزينه گزارش ثبت نام دانشجويان با توجه به تغييرات دروس  (گزارش 74) استفاده شود. چنانچه ثبت نام دانشجو مخدوش باشد، حتماً نسبت به اصلاح برنامه خود اقدام نمايند.

3- در طول ترميم دانشجويان مي توانند حداكثر 6 تغيير در ثبت نام اصلي خود بدهند.

4- باتوجه به اينكه گروه هاي درسي با تعداد ثبت نامي كمتر از حدنصاب حذف خواهند شد لازم است دانشجويان گرامي وضعيت ثبت نام خود را در اين گروه ها مشخص نمايند.

5- نهايي شدن ثبت نام پروژه دانشجو منوط به درج کامل اطلاعات پروژه در زمان مقرر مي باشد.

6- استثنائات ثبت نام توسط دانشكده ها اعمال خواهد شد. دانشجويان درخواست‌هاي استثناء را در روز ترمیم و از طریق سیستم گلستان ارسال نمایند.

7- لازم است دانشجويان پس از اعمال تغييرات و انجام ترميم گزينه پايان ثبت نام را اعمال نموده و از نهايي شدن ثبت نام خود اطمينان حاصل نمايند.

اداره كل آموزش

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

مهر

روز: 

08