اطلاعيه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان

برنامه بزرگداشت هفته خوابگاه­ها در ابتدا با تکمیل فرم­های خود ارزیابی دانشجویان آغاز و پوستر­های اطلاع رسانی از طریق دبیرخانه برگزاری (دفتر مشاوره و سلامت) به دانشگاه­ها ارسال خواهد شد. پس از پایان یافتن مهلت معرفی اتاق­های داوطلب بهداشتی برنامه بازدید کارشناسان بهداشت برای تایید اتاق های نمونه بهداشتی و سپس مدیران مجموعه معاونت دانشجویی، مرکز بهداشت و اداره امور خوابگاه­ها برای انتخاب نهایی اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان در هفته خوابگاه­ها انجام می­پذیرد. به بهترین اتاق­ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و در سایت دبیرخانه برگزاری (سازمان امور دانشجویان) قرار خواهد گرفت.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

فروردین