اطلاعيه امتحانات پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی میرساند، امتحانات پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش به صورت غیر حضوری و به شرح ذیل برگزار می گردد.
 

آزمون عملی:
از تاريخ 99/5/25 لغايت 99/5/29 (10 نمره)
آزمون تئوری (تستی):
پنجشنبه 99/5/30 ساعت 11:30 (5 نمره)

اداره كل آموزش

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

مرداد

روز: 

05