آگهی دعوت به همکاری (کارشناسی ارشد شیمی- دانشکده شیمی)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  مرد  داراي مدرك تحصيلي کارشناسي ارشد رشته شيمي- گرايش شيمي آلي  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و ترجيحأ داراي سوابق کاري مفيد وموثر و متعهد وعلاقه مند به فعاليت در آزمايشگاه  و آشنا به روشهاي دستگاهي دعوت به همكاري مي ­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

بهمن

روز: 

19