آگهی دعوت به همکاری معاونت فرهنگی

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  (مرد) داراي مدرك تحصيلي کارشناسی و کارشناسي ارشد در رشته هاي گروه علوم اجتماعي و علوم تربيتي،  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و داراي حداقل 3 سال سوابق کاري مفيد وموثر در حوزه امور فرهنگي و دارابودن توانمندي هاي ويژه فرهنگي (به شرح ذيل) دعوت به همكاري مي­نمايد.

تبصره:

فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي اصفهان كه داراي سابقه فعاليت فرهنگي مي باشند بدون محدوديت رشته تحصيلي مي توانند در اين فراخوان شركت كنند.

 

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 96/6/22 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدارک  کارشناسي و 35 سال براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد تا تاريخ .................

شرايط اختصاصي:

1- موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

2- افردي که داراي معدل بالاتر وسوابق کاري مفيد وموثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

توانمندي هاي ويژه فرهنگي :

1-برگزاري دوره هاي آموزشي ، کارگاه آموزشي، اردوهاي فرهنگي،  سمينار ونشست ،تاسيس نشريه ، سايت يا وبلاگ فرهنگي ،برگزاري نمايشگاه محصولات فرهنگي ، خبرنگاري و........

2- تدريس دوره هاي تخصصي تأييد شده وبرگزاري کلاس هاي دانشگاهي در موضوعات مرتبط

3-داراي يادداشت و مقالات فرهنگي در نشريات و سايت ها

4- مسلط به استفاده از نرم افزارهاي آفيس (به ويژه ورد ، پاورپوينت و اکسل) وفتوشاپ و......

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه.

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ......... .

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

شهريور

روز: 

14