آگهی دعوت به همکاری (مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رشته های مهندسي صنایع، مهندسی عمراناز يكي از دانشگاه هاي معتبر (ترجيحاً دولتي کشور)براي همكاري در مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را صرفاً از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر تاپايان 93/9/25 ارسال نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون کتبی و مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ی- حداكثر 35 سال.

شرايط اختصاصي:

  1. داراي مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي مهندسي صنايع، عمران
  2. داراي سابقه كاري و تجربه در زمينه تجاري‌سازي فناوري
  3. آشنايي با اكوسيستم سرمايه‌گذاري خطرپذير
  4. داراي تجربه در زمينه ارزيابي، سطح‌بندي و ارزش‌گذاري فناوري
  5. داراي تجربه در زمينه تحليل بازار فناوري و خدمات دانش‌بنيان
  6. مسلط به زبان انگليسي (خواندن، مكالمه، نوشتن )
  7. داراي روحيه كار تيمي
  8. داراي تجربه در زمينه امكان سنجي طرح‌هاي نوآورانه
  9. داراي تجربه براي تهيه طرح‌هاي كسب و كار و فناوري

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د) رزومه سوابق تحصيلي، علمي، تحقيقاتي، شغلي و ...( به صورت کامل و بدون خط خوردگی )

هـ) كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

 

تاریخ

سال: 

1393

ماه: 

آذر

روز: 

10