آگهی دعوت به همکاری دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسي مواد گرایش خوردگی ترجیحاً فارغ التحصیل دانشگاه هاي دولتي کشور با داشتن سابقه کار مرتبط، مفيد و مؤثر براي همكاري در دانشكده مهندسي مواد ( به صورت شرکتی) دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طریق لینک http://yun.ir/uo4s99 حداکثر تا تاریخ 1399/08/05 بارگذاری نمایند و حتما از ثبت نام خود بر روی سامانه اطمینان حاصل نمایند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي متعاقباً به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني  و یا از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

 

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر

 

شرايط اختصاصي:

  1. موفقيت در آزمون كتبي تخصصي و  مصاحبه تخصصي و طي مراحل گزينش
  2. آشنایی با آزمون های خوردگی و کار با دستگاه‌های مربوطه و تجزیه و تحلیل داده ها
  3. دارای حداقل 2 سال سابقه کار مفید در آزمایشگاه های خوردگی
  4. دارابودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
  5. حداکثر سن30 سال تمام برای دارندگان مدارک کارشناسی و 35 سال سن برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد
  6. مدت زمان انجام خدمت سربازی به حداکثر سن برای دارندگان کارت پایان خدمت اضافه می گردد 

 

مدارك موردنياز:

الف) تكميل برگ تقاضاي همكاري  مندرج در وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان

ب) بارگذاری تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) بارگذاری تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي و رزومه سوابق تحصيلي، علمي، تحقيقاتي، شغلي

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

مهر

روز: 

22