آگهي دعوت به همكاري (پژوهشكده آب و فاضلاب)

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران/ مهندسی کشاورزی (تخصص مهندسی آب ) از يكي از دانشگاههاي دولتيكشور براي همكاري در پژوهشکده آب و فاضلاب دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را صرفاً از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر تاپايان 1397/12/26 ارسال نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون و مصاحبه تخصصي متعاقبا" از طريق تماس تلفني  يا پيامكي اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداكثر 35 سال سن

شرايط اختصاصي:

  1. مسلط به زبان انگليسی
  2. داشتن مهارت كافي در نوشتن و تهيه گزارشات متون فارسي و  انگليسي
  3. مسلط به كاركردن با برنامه هاي مختلف مايكروسافت آفيس
  4. داراي روحيه همكاري و تمايل به انجام كار گروهي
  5. موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي و طي مراحل گزينش

افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د) رزومه سوابق تحصيلي، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ...

هـ) كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

اسفند

روز: 

18