آگهي دعوت به همكاري مركز فناوري اطلاعات - شبكه

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر )همه گرايشها) يا رشته­ هاي مرتبط فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور،  به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي­ نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداكثر تا تاريخ 1396/03/30 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  آقاي يوسفيان تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي به افراد متقاضي واجد شرايط از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي مدارك كارشناسي و 35 سال براي مدارك كارشناسي ارشد تا تاريخ 1396/03/30 .

شرايط اختصاصي: 

1-تجربه و آشنايي با تجهيزات شبكه و سويچينگ و روتينگ   

2- آشنايي با زيرساختهاي ارتباطات صوتي و تصويري روي شبكه

3- آشنايي با سرورها و تجهيزات ذخيره­سازي

4- تجربه در زمينه امنيت شبكه و آشنايي با روش­هاي امن­سازي

5- امكان كار كردن با خط فرمان سيستم عامل لينوكس Linux Command Line

6- آشنايي با سرورهاي ويندوز

7- تجربه كار كردن با نرم­افزارهاي متن باز (Open Source) و شناخت اينگونه از نرم­افزارها

(کسانی که یک یا چند مورد از شرایط فوق را داشته باشند از اولویت بالاتری برخوردار خواهند بود)

8- موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

9- افردي که داراي معدل بالاتر وسوابق کاري مفيد وموثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري با  دانشگاه صنعتي كه يك قطعه عكس 4*3  زمينه سفيد به آن الصاق گردد (كپي پيوست).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي كه معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد.

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه.

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و) رزومه سوابق تحصيلي، علمي، تحقيقاتي و شغلي به همراه مدارك مربوطه (حداكثر دوصفحه) .

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

خرداد

روز: 

23