آگهي دعوت به همكاري (روابط بين الملل)

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رشته هاي : فني و مهندسي، زبان انگليسي، روابط بين الملل از يكي از دانشگاههاي دولتي كشور براي همكاري در روابط بين الملل دانشگاه دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را صرفاً از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر تاپايان 18/ 97/09  ارسال نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 35 سال سن .

شرايط اختصاصي:

 داشتن مهارت كافي در نوشتن و ترجمه متون فارسي به زبان انگليسي و بالعكس

 تسلط به زبان انگليسي (مكالمه و نوشتاري)

 تسلط به كاركردن با برنامه هاي مختلف مايكروسافت آفيس

 تسلط كامل به جستجوي اينترنتي در زمينه هاي علمي

 داراي روحيه همكاري و انجام كار گروهي

داوطلبان با ويژگي هاي ذيل در اولويت مي باشند:

آشنايي با يك زبان سوم (فرانسوي، آلماني، عربي ...)

توانايي استفاده از برنامه هاي گرافيكي مانند فوتوشاپ

داراي مهارت بالا در استفاده از برنامه هاي رسانه اي

  • موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش
  • افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ...

هـ) كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

آذر

روز: 

07