آگهي دعوت به همكاري با دانشکده برق و کامپیوتر (مهندسي برق الکترونيک)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا کارشناسی ارشد مهندسي برق الکترونيک  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه‌هاي معتبر کشور برای همکاری در دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت شرکتی دعوت به همكاري مي‌نمايد. داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز  و فرم درخواست همکاری را در قالب یک فایل pdf از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر 1399/12/06 ارسال نمايند و با شماره تلفن33912907 آقای یوسفیان تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي به افراد متقاضي واجد شرايط از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

 

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني براي آقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال تمام سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وحداکثر  35 سال سن برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد  تا تاريخ 1399/12/06 (مدت خدمت سربازی و مدت  سوابق خدمت قرادادی در سایر دستگاه های دولتی به حداکثر سن اضافه می شود .

 

شرايط اختصاصي:

الف- دارای مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد برق (الکترونیک-مخابرات)

ب- موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

ج- تسلط کامل به نرم افزارهای ارکد و آشنایی با آلتیوم و آمادگی برای یادگیری نرم افزارهای کاربردی دیگر بر حسب نیاز

د-توانایی در طراحی مدار و مدار چاپی، آشنایی با برنامه‌نویسی میکروکنترلر، آشنایی با نرم‌افزارهای عمومی مهندسی برق

 

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري با عکس متقاضی  دانشگاه صنعتي  .

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي كه معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد.

ج) تصوير صفحه اول شناسنامه.

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و) رزومه سوابق تحصيلي، علمي، تحقيقاتي و شغلي به همراه مدارك مربوطه (حداكثر دوصفحه).

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

بهمن

روز: 

19