آگهي دعوت به همكاري با دانشکده برق و کامپیوتر

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا کارشناسی ارشد مهندسي کامپیوتر گرایش نرم افزار یا معماری  کامپیوتر فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور برای همکاری در دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت شرکتی دعوت به همكاري مي­نمايد. داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز  و فرم درخواست همکاری را در قالب یک فایل pdf  از طريق پست الكترونيكي office@of.iut.ac.ir حداكثر 1399/12/06 ارسال نمايند و با شماره تلفن 33913208  خانم حسینی تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي به افراد متقاضي واجد شرايط از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني براي آقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال تمام سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وحداکثر  35 سال سن برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد  تا تاريخ 1399/12/06 (مدت خدمت سربازی و مدت  سوابق خدمت قرادادی در سایر دستگاههای دولتی به حداکثر سن اضافه می شود .

 

شرايط اختصاصي:

الف- موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

ب-آشنايي با سيستم عامل هاي مختلف و برنامه نويسي تخصصي در آن و آشنا با پایگاه داده های مختلف، آشنایی به ابزار های مهندسی نرم افزار،

ج-آشنایی کامل با زبان های برنامه نویسی کامپیوتر ترجیحاً C ، جاوا و پایتون

د- آمادگی برای یادگیری موضوعات علمی و نرم‌افزارهای جدید، به ويژه در زمينه شبكه هاي كامپيوتري

 

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري با عکس متقاضی  دانشگاه صنعتي  .

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي كه معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد.

ج) تصوير صفحه اول شناسنامه.

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و) رزومه سوابق تحصيلي، علمي، تحقيقاتي و شغلي به همراه مدارك مربوطه (حداكثر دوصفحه).

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

بهمن

روز: 

19