آگهي دعوت به همكاري ( اداره ارتباط با صنعت )

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان  مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي فني مهندسي (با اولويت رشته هاي مهندسي صنايع، مكانيك، برق، مواد ) از دانشگاههاي دولتي كشور براي همكاري در اداره ارتباط با صنعت دانشگاه دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را صرفاً از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@of حداكثر تا پايان 03/ 10/ 97 ارسال نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 35 سال سن.

شرايط اختصاصي:

  • داشتن حداقل 3 سال تجربه كار مرتبط

  •  دارا بودن معدل بالاي 15

  • آشنايي به زبان انگليسي در حد متوسط

  • تسلط به كليه دوره هاي ICDL

  • آشنايي با قوانين كار، ماليات، بيمه و تامين اجتماعي

  • قدرت بيان مناسب

   موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش

افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ...

هـ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و ) كارت پايان خدمت يا معافيت

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

آذر

روز: 

21