اطلاعيه مصاحبه داوطلبان متقاضی بورس صنعت و مشاغل مقطع کارشناسی ارشد 1403

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:

مصاحبه در روز چهارشنبه مورخ 20 تیرماه 1403 از ساعت 9:00 الی 12:00 و به صورت غیرحضوری از طریق اتاق زیر انجام می‌شود:

https://nikan.iut.ac.ir/rooms/htt-kjg-uf1-thr/join

متقاضیان تا پایان روز سه‌شنبه 19 تیرماه 1403، مدارک خود اعم از (1- رزومه همراه با شماره تماس و آدرس ایمیل؛ 2- ریزنمرات مقطع کارشناسی؛ 3- کارنامه کنکور کارشناسی ارشد؛ و

4- مستندات فعالیت‌های پژوهشی و علمی در صورت وجود) را در آدرس زیر ارسال نمایند:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ffPEy5D926T2zX2

توجه: عدم ارسال مدارک، به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

 

دانشکده مهندسی مکانیک:

 مصاحبه در روز چهارشنبه مورخ 20 تیرماه 1403 از ساعت 08:30 الی 11:00 و به صورت حضوری در محل طبقه پنجم دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود. لازم است داوطلبان محترم مدارک خود اعم از ریزنمرات مقطع کارشناسی، توصیه‌نامه، کارنامه کنکور کارشناسی ارشد و مستندات علمی خود  را همراه داشته باشند.

دانشکده مهندسی شیمی:

مصاحبه در روز شنبه مورخ 23 تیرماه 1403 از ساعت 10:00 و به صورت حضوری در محل اتاق شورای دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

لازم است داوطلبان محترم مدارک خود اعم از ریزنمرات مقطع کارشناسی، توصیه‌نامه، کارنامه کنکور کارشناسی ارشد و مستندات علمی خود  را همراه داشته باشند.

دانشکده مهندسی مواد:

مصاحبه در روز يكشنبه مورخ 24 تیرماه 1403 از ساعت 9:00 و به صورت غیرحضوری از طریق اتاق زیر انجام می‌شود:

https://nikan.iut.ac.ir/rooms/cgj-zuv-itj-bdu/join

متقاضیان تا روز قبل از مصاحبه، مدارک خود اعم از (1- رزومه 2- ریزنمرات مقطع کارشناسی؛ 3- کارنامه کنکور کارشناسی ارشد؛ و 4- مستندات فعالیت‌های پژوهشی و علمی در صورت وجود) را در آدرس زیر ارسال نمایند:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ZntweeAo2Y8qaGX

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 

 

تاریخ

سال: 

1403

ماه: 

تیر

روز: 

19