واگذاري تعدادي از غرفه های تجاری دانشگاه به صورت اجاره

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد تعدادی از غرفه های تجاری خود را به صورت اجاره یکساله واگذار نماید:
متقاضيان می توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و دریافت اسناد مربوطه به وبسايت مديريت امور قراردادها و تدارکات به نشاني https://cso.iut.ac.ir مراجعه فرمايند.

 

تاریخ

سال: 

1403

ماه: 

تیر

روز: 

17