اطلاعیه كاهش ساعت كاری 

به اطلاع دانشگاهیان ارجمند می رساند از روز دوشنبه مورخ ۲۱ خردادماه تا  ۲۱ شهریورماه، ساعت فعاليت اداری دانشگاه از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر خواهد بود.

بخشنامه و دستور العمل استفاده از مرخصی‌های تشویقی و استحقاقی کارکنان در ایام تابستان در سامانه اتوماسیون اداری اطلاع رسانی شده است. 

روابط عمومی 

تاریخ

سال: 

1403

ماه: 

خرداد

روز: 

20