اطلاعیه مهم -اطلاعيه دانشگاه صنعتي اصفهان در خصوص مرحله دوم ارزيابي تخصصي (مصاحبه) آزمون ورودي نيمه‌متمركز دكترا 1403

 

داوطلبان محترم شركت در مرحله دوم آزمون ورودي دكترا 1403 كه در انتخاب رشته-گرايش‌محل سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش كشور، دانشگاه صنعتي اصفهان را انتخاب نموده‌اند، ضروري است وارد سامانه گلستان به آدرس http://golestan.iut.ac.ir  شده و نسبت به ثبت­نام، تکمیل فرم شماره 1 و واردنمودن اطلاعات خود اقدام نمايند.

راهنمای ثبت­ نام در صفحه اصلی این سامانه قابل مشاهده است.

  • از داوطلباني كه در اين سامانه ثبت­ نام نكنند، مصاحبه و بررسي سوابق علمي به عمل نخواهدآمد.

سامانه گلستان دانشگاه صنعتي اصفهان جهت ثبت‌نام داوطلبان در محدوده زماني چهارشنبه مورخ 16/03/1403 لغايت شنبه مورخ 26/03/1403 باز بوده و داوطلبان محترم لازم است تنها در محدوده زماني مذكور و قبل از تاریخ مصاحبه به سامانه مراجعه و كليه اطلاعات و سوابق شخصي، آموزشي، پژوهشي، تدريس، اشتغال و غيرو را وارد نمايند. در اين خصوص لازم است داوطلبان محترم حداقل دو روز قبل از تاريخ مصاحبه نسبت به تكميل مدارك و ثبت‌نام در سامانه گلستان اقدام نمايند.

* با توجه به مدت زمان لازم بين ثبت‌نام، تشكيل پرونده و مصاحبه، مهلت ثبت‌نام و ورود اطلاعات در سامانه گلستان تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهدشد.

صحت اطلاعات واردشده در سامانه به عهده داوطلب است. در صورتي كه در هر مرحله از فرآيند پذيرش و حتي پس از قبولي در دانشگاه، مشخص شود كه اطلاعات واردشده در سامانه با اطلاعات واقعي مغايرت دارد، پذيرش داوطلب لغو خواهد شد.

لازم به ذكر است كه براي هر رشته-گرايش انتخاب نوع ورود روزانه يا نوبت دوم نيز بايد مطابق انتخاب‌هاي انجام‌شده در سامانه سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش كشور باشد. لازم است هر داوطلب، صرف‌نظر از نوع ورود روزانه يا نوبت دوم، فقط يك هزينه براي ثبت‌نام هر رشته-گرايش پرداخت نمايد.

داوطلبان محترم توجه نمايند مصاحبه به صورت حضوري انجام مي شود و لازم است جهت دستيابي به اطلاعات تكميلي در خصوص نحوه برگزاري مصاحبه، به وب‌سايت دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

ضروري است داوطلبان محترم قبل از شركت در مصاحبه آزمون دكترا، مدارك زير را در سامانه گلستان بارگذاري نمايند:

1- تصوير كارنامه آزمون نيمه‌متمركز دكترا سال 1403

2- كپي مدارك شناسايي (شناسنامه و كارت ملي)

3- مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد يا گواهي معدل مربوط به مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

4- گواهي طول دوره تحصيل مربوط به مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد (تعداد ترم‌هاي تحصيلي)

5- كليه م ستندات سوابق پژوهشي (مقالات، ثبت اختراع، شركت در همايش و ...)

6- توصيه‌نامه علمي معتبر

7- حكم كارگزيني مبني بر رسمي-قطعي يا رسمي-آزمايشي‌بودن عضو هيات علمي تمامي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و ساير دستگاه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامي كه از سهميه مربي استفاده نموده‌اند

8- صفحه اول پايان‌نامه كارشناسي ارشد در صورت فارغ‌التحصيلي

9- مدرك زبان (براي كساني كه مايل به استفاده از امتياز زبان هستند)

10- پرداخت هزينه مصاحبه به مبلغ 000/000/2 ريال به حساب دانشگاه صنعتي اصفهان

(پرداخت فقط به صورت الكترونيكي و از طريق در گاه سداد بانك مركزي در سامانه سيستم گلستان امكان‌پذير است)

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مصاحبه حضوری داوطلبان محترم در رشته‌هاي امتحانی به تفکیک گرایش طبق تاریخ­های مندرج در لیست پیوست برگزار خواهد شد.

در هيچ يك از كدرشته‌هاي مورد درخواست،آزمون كتبي برگزار نمي‌شود

جدول زمانبندی و متن اطلاعیه را از فایل پیوست دانلود و مشاهده فرمایید. 
تاریخ

سال: 

1403

ماه: 

خرداد

روز: 

15