اطلاعيه ثبت‌نام مقدماتي نيمسال اول سال تحصيلي 1404-1403 دانشجويان مقطع کارشناسي

ثبت‌نام مقدماتي به‌عنوان اولین مرحله از ثبت‌نام نيمسال 4031 طي روزهاي 30 و 31 ارديبهشت ماه 1403 (روزهاي يكشنبه و دوشنبه) اجرا مي‌شود و شركت در آن براي كليه دانشجويان الزامي است. خواهشمند است با دقت كامل كليه مراحل را مورد توجه قرار داده و سپس اقدام نماييد.

 

مراحل ثبت‌نام دانشجويان مقطع کارشناسي:

 

  1. دانشجويان روز شنبه، 29/02/1403، ليست دروس پيشنهادي خود را از طريق گزارش 75 سامانه گلستان مشاهده نمايند.
  2. پس از مشاهده دروس پيشنهادي و هماهنگي با استاد راهنما، در روزهای 30 و 31 ارديبهشت ماه تغييرات مورد نظر را از طریق منوی ثبت‌نام / عملیات ثبت‌نام مقدماتی اعمال و نهایتا گزينه تأييد ثبت‌نام را ابتدا دانشجو و پس از آن استاد راهنما اعمال نمايند.

 

تذكرات مهم:

الف- در ثبت‌نام اصلي فقط دانشجوياني مجاز به انتخاب واحد هستند كه در ثبت‌نام مقدماتي شركت نموده و گزينه تأييد ثبت‌نام آن‌ها توسط دانشجو و استاد راهنما اعمال شده باشد.

ب- با توجه به امكان حداكثر شش تغيير در زمان حذف و اضافه ( ترميم)، لازم است در انتخاب دروس ثبت‌نام مقدماتي دقت كافي مبذول شود.

پ - جهت اخذ دروس تربيت بدني در ثبت‌نام اصلي لازم است اين دروس در ثبت‌نام مقدماتي اخذ شوند.

ت- براي حذف هر درس در ستون "عمل" كلمه حذف وارد شود. همچنين براي اضافه‌كردن درس جديد از محل پيش‌بيني شده در پايين ليست استفاده شود.

 

توجه: كليه دانشجويان داراي بدهي شهريه جهت جلوگيري از بروز مشكلات در فرايندهاي امتحانات پايان نيمسال و ثبت‌نام بايد هرچه سريع‌تر بدهي قبلي خود را به‌طور كامل از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سامانه جامع گلستان تسويه نمايند.

 

    مديريت خدمات آموزشي

      دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1403

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

18