اطلاعیه ضوابط کلی شرکت در امتحانات

 1. دانشجو با مشاهده و چاپ گزارش 428 سامانه گلستان نسبت به زمان و مکان برگزاری امتحانات خود اطلاع پیدا کند.
 2. دانشجو باید حداقل 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در محل امتحان حاضر باشد.
 3. حضور با تاخیر در جلسه امتحان در صورتی مجاز است که در این مدت هیچ یک از دانشجویان از جلسه امتحان خارج نشده باشند. اختصاص وقت اضافی و میزان آن به دلیل تاخیر از اختیارات استاد درس بوده، که بنا به صلاحدید می تواند انجام شود.
 4. همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر (عکس‌دار) در جلسه امتحان الزامی است.
 5. همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، تبلت، لپ‌تاپ و هرگونه وسایل ارتباط دیجیتال چه به صورت روشن و چه به صورت خاموش اکیدا ممنوع است.
 6. بعد از شروع امتحان، خروج از جلسه و ورود مجدد دانشجو امکان‌پذیرنیست.
 7. به همراه داشتن هرگونه برگه چرک نویس در جلسه امتحان ممنوع است. در صورت لزوم مسئول امتحان برگه اضافی در اختیار دانشجو قرار می‌دهد.
 8. دانشجویان می بایست بر روی صندلی با شماره ای که در گزارش 428 برای آنها تعیین شده است استقرار یابند.
 9. در پاسخ برگ امتحانی مشخصات خواسته شده را حتما بنویسید. همچنین درج نام و نام خانوادگی بر روی سایر برگه ها (برگه سوال و یا چرک نویس) در بدو استفاده الزامی است.
 10. امضای لیست حضور و غیاب توسط دانشجو قبل از خروج از جلسه الزامی است.
 11. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی الزامی است و همراه داشتن بطری آب توصیه می شود.
 12.  مصادیق تقلب شامل موارد زیر است :

- نگاه کردن به برگه دانشجویان دیگر، صحبت و یا رد و بدل اطلاعات و وسایل بدون هماهنگی با استاد درس و یا مراقبین

- همراه داشتن گوشی تلفن همراه، انواع و اقسام هدفون و وسایل الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) بجز ماشین حساب با اجازه استاد درس

- استفاده از کتاب، جزوه و . . . بدون اجازه استاد درس

- فرستادن شخص دیگری به جای خود

در صورت بروز تقلب تنبیهات می تواند مواردی مانند درج نمره 0.25، درج در پرونده انضباطی دانشجو و یا محرومیت موقت از تحصیل باشد که طبق نظر کمیته انضباطی تعیین خواهد شد 

 

  مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

دی

روز: 

18