دعوت به همكاري سراهای دانشجويی

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان خانم داراي مدرك تحصيلي حداقل مدرك کارشناسی در رشته‌های روانشناسي، مشاوره، مددكار اجتماعي، علوم تربيتي، علوم اجتماعی، علوم رفتاری، جامعه‌شناسی، مديريت و رشته‌های مشابه و فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور برای همکاری در خوابگاه به صورت قرارداد شرکتی دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند  کليه مدارك مورد نياز و فرم درخواست همکاری را در قالب يک فايلPDF  تهيه و از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@of حداكثر تا 31/06/1402 ارسال نمايند و با شماره تلفن 33913208 تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي، از طريق تماس تلفني به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتی اصفهان بدون در نظر گرفتن رشته تحصيلی می توانند در فراخوان شرکت کنند.

لازم به ذکر است ارسال رزومه کاری تعهدی جهت مصاحبه و استخدام برای سازمان ايجاد نمی‌کند.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرک کارشناسي ،35 سال براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد تا تاريخ 15/06/1402  

شرايط اختصاصي

  1. آشنايی مقدماتی با مهارت‌های پنجگانه ICDL.
  2. توانايي انجام کار به صورت شيفت (روز و شب) و نوبت‌کاري در روزهاي عادي و تعطيل (در قالب شيفت‌های 11 و 13 ساعته).
  3. ترجيحاً ساكن اصفهان، شاهين‌شهر و خميني‌شهر.
  4. موفقيت در آزمون كتبي تخصصي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.
  5. جذب نيرو صرفاً برای خوابگاه خواهران می‌باشد و امکان جابجايی به ساير قسمت‌های دانشگاه وجود ندارد.
  6. افردي که داراي معدل بالاتر وسوابق کاري مفيد وموثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي حداكثر در دو صفحه .

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

شهريور

روز: 

8