اطلاعیه نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2

به اطلاع می رساند:

متقاضیانی که در مرحله اول شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در گرایش اعلام‌شده را کسب نموده‌اند مطابق فايل پیوست معرفی می‌‌گردند. ضمن تبریک به این دانشجویان عزیز، پذیرش نهایی و ثبت‌نام قطعی منوط به احراز کلیه شرایط مندرج در فراخوان و پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. اسامی تكميلي شامل پذيرفته‌شدگان ساير دانشگاه‌ها و چگونگي ارسال درخواست پذيرش قطعي/انصراف متعاقبا از طریق سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام می‌گردد. در صورت خالي شدن ظرفيت به افراد ليست ذخيره اطلاع‌رساني خواهد شد.

متقاضیان بایستی طی حداکثر ۸ نیمسال و تا تاریخ 1402/06/31 دانش‌آموخته گردند. همچنین در صورت مغایرت اطلاعات وارد شده در سامانه گلستان پذیرش دانشجو ملغی خواهد شد. در صورت ايجاد گرايش جديد و تغيير ظرفيت گرايش‌ها، پذيرش دانشجو در گرايش مرتبط‌ انجام مي‌پذيرد.

اعلام نتایج اولیه هیچ‌گونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور بوده است.

 

دفتر استعداد درخشان دانشگاه صنعتي اصفهان

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

30