آگهی دعوت به همكاري حوزه حراست دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  مرد داراي مدرك تحصيلي کاردانی و کارشناسی رشته‌های مهندسی کامپيوتر گرایش‌های سخت افزار و نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و ترجيحأ داراي سوابق کاري مفيد و موثر و متعهد وعلاقه مند به فعاليت در اداره حفاظت فيزيکی به عنوان شغل کارشناس نظارت تصويری دعوت به همكاري به صورت شرکتی مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند  کليه مدارك مورد نياز و فرم درخواست همکاری را در قالب يک فايلPDF   تهيه و از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@.of حداكثر1402/02/25 ارسال نمايند و با شماره تلفن 33913208  خانم حسينی تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي، از طريق تماس تلفني به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني غير پزشکی برای آقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- شرايط سنی برای افراد متقاضی مدرک کاردانی حداکثر 25 و برای مدرک کارشناسی حداکثر  30 سال سن تا تاريخ 1402/02/31 (مدت  سوابق خدمت قرادادی در ساير دستگاههای دولتی به حداکثر سن اضافه می شود).

شرايط اختصاصي:

  1. آشنايی با مفاهيم شبکه و مانيتورينگ .
  2. آشنايی و توانايی کار با تجهيزات شبکه شامل سوييچ ، روتر و ...
  3. آشنايی با انواع دوربين‌های تحت شبکه
  4. آشنايی با سيستم عامل ويندوز سرور و سيستم عامل لينوکس .
  5. توانايی و قابليت فنی بالا
  6. آشنايی با فتوشاپ، ICDL و تسلط کامل بر مهارت های پنج گانه 
  7. توانايی انجام وظيفه به صورت شيفت و نوبت کاری در روزهای عادی و تعطيل
  8. ترجيحاً دارای گواهينامه رانندگی پايه دو .

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ درخواست همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه.

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم (غيرپزشکی).

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ...حداكثر در دو صفحه .

فرم درخواست

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

11