اطلاعيه برگزاري دوره توانمند سازي زبان انگليسي (ويژه دانشجويان دكتري)

به اطلاع دانشجويان دكتري دانشگاه مي رساند پيرو هماهنگي صورت گرفته، مركز زبان با همكاري مركز آموزش هاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه اقدام به برگزاري دوره توانمند سازي زبان انگليسي نموده است.

ضمن توصيه به شركت در اين دوره اعلام مي دارد "موفقيت در گذراندن دوره مذكور با تاييد استاد محترم راهنما" جايگزين گواهي بسندگي زبان خارجي خواهد بود محتوي دوره :

-آموزش شيوه نگارش مقالات علمي به زبان انگليسي 

-ويرايش مقالات علمي به زبان انگليسي

-توانمند سازي ارائه شفاهي دستاوردهاي علمي به زبان انگليسي دركنفرانس هاي بين المللي خارج از كشور

ثبت نام از طريق :سايت مركز آموزش هاي الكترونيكي آزاد : به آدرس: ir.ac.iut.coursereg

شروع كلاس ها:16/1/1402                  

پايان كلاس ها:17/3/1402

 تاريخ امتحان :هفته دوم تير ماه بعد از پايان امتحانات پايان ترم 2-1401

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

اسفند

روز: 

24